SVCH OneBright Gomeisa Star på utställning i Uddevalla